Szanowni Państwo, przejmując obowiązki Prezydenta Wrocławia, obiecałem, że oprócz programu mojej pierwszej kadencji przedstawię Państwu także 100 spraw, którymi chcę się zająć w ciągu 100 pierwszych dni mojej prezydentury. Oczywiście nie ograniczę się tylko do nich. Lista, którą Państwu przedkładam, nakreśla tylko pewne priorytety – sprawy, na których chcę się skupić w sposób szczególny.

100 zadań na 100 dni

Wtrakcie

Rozwinę prace nad redukcją hałasu w mieście

W trakcie

Przeprowadzę analizę działań spółek miejskich

W kolejce

Rozpocznę audyt zasobu komunalnego

W trakcie

Rozpocznę prace nad powstaniem Polityki Mobilności Urzędu Miejskiego

W kolejce

Przedstawię nowe zadania Biura Promocji Miasta i Turystyki

Zrobione

Uruchomię projekt wolontariatu kompetencyjnego

W trakcie

Zlikwiduję parking dla urzędników przy ul. Bernardyńskiej

W trakcie

Wprowadzę tłumaczenie sesji Rady Miejskiej na język migowy

W kolejce

Uruchomię terminal z usługą „Videotłumaczenie” języka migowego dla interesantów urzędu

Zrobione

Zacznę udostępniać notatki zbiorcze z kolegiów prezydenckich

W kolejce

Uruchomię program stypendialny dla uzdolnionych artystów

Zrobione

Udostępnię kalendarz spotkań prezydenta

W kolejce

Zainicjuję prace nad strategią cyfryzacji Wrocławia

W kolejce

Wskażę nowe priorytety w budżecie miasta na 2019 rok

W trakcie

Stworzę harmonogram regularnych spotkań z radami osiedli na cały rok

W kolejce

Rozpocznę prace nad nowym statutem wrocławskich rad osiedli 

W kolejce

Zwiększę fundusz na realizację pomysłów zgłaszanych przez rady osiedli

W kolejce

W porozumieniu z radami osiedli, zdecydujemy o reorganizacji stref płatnego parkowania

W trakcie

Zaproponuję koncepcje czterech nowych Centrów Aktywności Lokalnej 

W kolejce

Przedstawię założenia programu senioralnego i nowoczesne narzędzia wsparcia dla seniorów 

W trakcie

Zacznę przekazywać wyprawki dzieciom urodzonym we Wrocławiu

W kolejce

Rozpocznę budowę żłobka przy ul. Sygnałowej na os. Jagodno

W kolejce

Rozpocznę wdrażanie programu zwiększania dostępności miejsc w żłobkach

W trakcie

Zainicjuję prace nad decentralizacją przestrzeni parków technologicznych

W kolejce

Przedstawię miejski program rozwoju przedsiębiorczości

W kolejce

Przygotuję uchwałę w sprawie likwidacji droższego biletu na linie pospieszne

W kolejce

Poprawię komunikację z Jagodnem

W kolejce

Przedstawię koncepcję nowego programu autobusowego dla Wrocławia

W kolejce

Zacznę wdrażać rekomendacje nowego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

W kolejce

Zaproponuję pakiet działań usprawniający funkcjonowanie komunikacji zbiorowej

W kolejce

Zlecę audyt wrocławskich torowisk tramwajowych

W kolejce

Podpiszemy umowę z URBACTem dla ochrony zabytkowych tramwajów

W kolejce

Wzmocnię eko-patrol wrocławskiej Straży Miejskiej

W kolejce

Zlecę realizację 30 doświetleń dla pieszych

W kolejce

Ogłoszę przetarg na remonty dodatkowych 5 km chodników

W kolejce

Rozpocznę kolejną edycję projektu Otwarte Miasto na osiedlach

W kolejce

Uruchomię Nowy Wrocławski Fundusz Senioralny

Zrobione

Uruchomię program Senior Taxi 

W trakcie

Zwiększę liczbę punktów wydawania Wrocławskiej Karty Seniora

W kolejce

Uruchomię Radiowy Klub Seniora

W kolejce

Uruchomię program Szkoły Liderów w środowiskach senioralnych 

W kolejce

Powołam rzecznika spraw seniora i opiekuna 

W kolejce

Powołam Biuro Prezydenta Wrocławia ds. Osób z Niepełnosprawnościami

W trakcie

Uruchomię całodobowy numer dla ofiar przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

W kolejce

Zacznę wdrażać program wsparcia społecznych opiekunów zwierząt

W trakcie

Będę promował adopcję i wspierał podopiecznych wrocławskiego schroniska dla zwierząt

W trakcie

Rozwinę program Wrocław Koduje 2.0. 

W kolejce

Uruchomię 4 nowe Kluby Rodzica 

W kolejce

Uruchomię 2 nowe Kluby Ojca

W kolejce

Rozwinę program rozwoju widowni w instytucjach kultury

W kolejce

Zainicjuję prace nad programem rewitalizacji 13 wrocławskich dawnych wsi i 3 miasteczek

W kolejce

Rozpocznę prace nad zasadami poprawy jakości estetyki przestrzeni we Wrocławiu

W kolejce

Zarządzę przegląd istniejących planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem modelu osiedli kompletnych. 

W kolejce

We współpracy z Radą Miejską Wrocławia przedstawię propozycję systemu zapobiegania złym skutkom tzw. Lex Deweloper

W kolejce

Zwiększę środki na remonty w zasobie komunalnym

W kolejce

Zacznę wdrażać program rozwoju Straży Miejskiej

W kolejce

Wprowadzę program poprawy bezpieczeństwa na osiedlach

W kolejce

Uruchomię Wrocławską Akademię Pierwszej Pomocy

W kolejce

Otworzę dwie nowe Szkoły Rodzenia

W trakcie

Uruchomię program wsparcia dla rodzin z wieloraczkami

W kolejce

Otworzę nowe punkty poradnictwa rodzinnego

W kolejce

Zwiększę liczbę miejsc w wysokospecjalistycznym ośrodku rehabilitacyjnym dla dzieci

W kolejce

Przygotuję koncepcję zagospodarowania Mariny Portu Węglowego pozostawiając go otwartym dla mieszkańców

W kolejce

Ogłoszę przetarg na przebudowę Mostów Średzkich

W kolejce

Ogłoszę przetarg na budowę nowych samochodowo-tramwajowych Mostów Chrobrego

W kolejce

Ogłoszę przetarg na przebudowę ul. Osobowickiej

W kolejce

Ogłoszę przetarg na przebudowę ul. Berenta

W kolejce

Ogłoszę przetarg na przebudowę ulic w ramach drogi wojewódzkiej 342

W kolejce

Rozpocznę pracę nad utworzeniem nowego parku miejskiego

W kolejce

Zainicjuję prace nad polityką adaptacji miasta do zmian klimatu

Zrobione

Rozpocznę projekt pełnej inwentaryzacji pieców węglowych

W trakcie

Zwiększę budżet na projekt Kawka + w roku 2019

W trakcie

Uruchomię antysmogowy program edukacyjny dla mieszkańców

W kolejce

Rozpocznę wdrażanie wrocławskiej polityki elektromobilności

W kolejce

Uruchomię pilotażowy program „Pokój Wytchnień”

W kolejce

Zapewnię mieszkańcom bezpłatne doradztwo energetyczne w zakresie wymiany pieców węglowych

W kolejce

Podejmę rozmowy z Marszałkiem Dolnego Śląska o współpracy na rzecz Aglomeracji Wrocławskiej 

W kolejce

Przedstawię „Standardy Projektowania Uniwersalnego” - ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami

W kolejce

Powołam nowe Centra Wspierania i Rozwoju Uzdolnień dla dzieci i młodzieży  

W kolejce

Wdrożę program dialogu międzykulturowego dla wrocławskich szkół

W kolejce

Rozwinę program nauki języka polskiego dla dzieci obcokrajowców

W kolejce

Przygotuję ofertę zimowych miejskich półkolonii dla dzieci

W kolejce

Przeprowadzę audyt poboru energii elektrycznej w Urzędzie Miejskim

W kolejce

Zadbam o lepsze wykorzystanie infrastruktury sportowej Miejskiego Centrum Sportu

W kolejce

Rozpocznę prace nad strategią wrocławskiego sportu

W kolejce

Uruchomię nowe konkursy dla organizacji pozarządowych w kulturze

W kolejce

Przedstawię koncepcję promenady Krzyckiej do konsultacji społecznej

W trakcie

Uruchomię kanał zgłoszeniowy „Potrzebna Ławka”

W trakcie

Zaprezentuję wyniki badań ruchu 2018 i wynikające z nich wnioski

W trakcie

Przedstawię koncepcję linii tramwajowej na Swojczyce

W kolejce

Ogłoszę przetargi na nowe przejścia dla pieszych

W trakcie

Oddam do użytku trasę rowerową z Oporowa do centrum

W trakcie

Oddam do użytku trasę rowerową przez ul. Sułowską

W kolejce

Złożę wniosek o unijne dofinansowania budowy kolejnych tras rowerowych

W trakcie

Rozbuduję system roweru miejskiego

W kolejce

Ogłoszę przetarg na budowę systemu parkingów rowerowych

W kolejce

Ogłoszę pilotażowy program bezpiecznych parkingów rowerowych na osiedlach

W trakcie

Powołam „zielony stół” - koordynujący projekty ekologiczne realizowane w urzędzie

W trakcie

Zainicjuję prace nad międzygminnym porozumieniem w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi

W trakcie

Skieruję do parlamentarzystów projekt ustawy regulującej ruch małych elektrycznych środków lokomocji (hulajnogi itp.)

W kolejce

Rozpocznę audyt zasobu komunalnego

W kolejce

Przedstawię nowe zadania Biura Promocji Miasta

W kolejce

Uruchomię terminal z usługą „Videotłumaczenie” języka migowego dla interesantów urzędu

W kolejce

Uruchomię program stypendialny dla uzdolnionych artystów

W kolejce

Zainicjuję prace nad strategią cyfryzacji Wrocławia

W kolejce

Wskażę nowe priorytety w budżecie miasta na 2019 rok

W kolejce

Rozpocznę prace nad nowym statutem wrocławskich rad osiedli 

W kolejce

Zwiększę fundusz na realizację pomysłów zgłaszanych przez rady osiedli

W kolejce

W porozumieniu z radami osiedli, zdecydujemy o reorganizacji stref płatnego parkowania

W kolejce

Przedstawię założenia programu senioralnego i nowoczesne narzędzia wsparcia dla seniorów

W kolejce

Rozpocznę budowę żłobka przy ul. Sygnałowej na os. Jagodno

W kolejce

Rozpocznę wdrażanie programu zwiększania dostępności miejsc w żłobkach

W kolejce

Przedstawię miejski program rozwoju przedsiębiorczości

W kolejce

Przygotuję uchwałę w spr. likwidacji droższego biletu na linie pospieszne

W kolejce

Poprawię komunikację z Jagodnem

W kolejce

Przedstawię koncepcję nowego programu autobusowego dla Wrocławia

W kolejce

Zacznę wdrażać rekomendacje nowego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

W kolejce

Zaproponuję pakiet działań usprawniający funkcjonowanie komunikacji zbiorowej

W kolejce

Zlecę audyt wrocławskich torowisk tramwajowych

W kolejce

Podpiszemy umowę z URBACTem dla ochrony zabytkowych tramwajów

W kolejce

Wzmocnię eko-patrol wrocławskiej Straży Miejskiej

W kolejce

Zlecę realizację 30 doświetleń dla pieszych

W kolejce

Ogłoszę przetarg na remonty dodatkowych 5 km chodników

W kolejce

Rozpocznę kolejną edycję projektu Otwarte Miasto na osiedlach

W kolejce

Uruchomię Nowy Wrocławski Fundusz Senioralny

W kolejce

Uruchomię Radiowy Klub Seniora

W kolejce

Uruchomię program Szkoły Liderów w środowiskach senioralnych 

W kolejce

Powołam rzecznika spraw seniora i opiekuna 

W kolejce

Powołam Biuro Prezydenta Wrocławia ds. Osób z Niepełnosprawnościami

W kolejce

Zacznę wdrażać program wsparcia społecznych opiekunów zwierząt

W kolejce

Uruchomię 4 nowe Kluby Rodzica 

W kolejce

Uruchomię 2 nowe Kluby Ojca

W kolejce

Rozwinę program rozwoju widowni w instytucjach kultury

W kolejce

Zainicjuję prace nad programem rewitalizacji 13 wrocławskich dawnych wsi i 3 miasteczek

W kolejce

Rozpocznę prace nad zasadami poprawy jakości estetyki przestrzeni we Wrocławiu

W kolejce

Zarządzę przegląd istniejących planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem modelu osiedli kompletnych. 

W kolejce

We współpracy z Radą Miejską Wrocławia przedstawię propozycję systemu zapobiegania złym skutkom tzw. Lex Deweloper

W kolejce

Zwiększę środki na remonty w zasobie komunalnym

W kolejce

Zacznę wdrażać program rozwoju Straży Miejskiej

W kolejce

Wprowadzę program poprawy bezpieczeństwa na osiedlach

W kolejce

Uruchomię Wrocławską Akademię Pierwszej Pomocy

W kolejce

Otworzę dwie nowe Szkoły Rodzenia

W kolejce

Otworzę nowe punkty poradnictwa rodzinnego

W kolejce

Zwiększę liczbę miejsc w wysokospecjalistycznym ośrodku rehabilitacyjnym dla dzieci

W kolejce

Przygotuję koncepcję zagospodarowania Mariny Portu Węglowego pozostawiając go otwartym dla mieszkańców

W kolejce

Ogłoszę przetarg na przebudowę Mostów Średzkich

W kolejce

Ogłoszę przetarg na budowę nowych samochodowo-tramwajowych Mostów Chrobrego

W kolejce

Ogłoszę przetarg na przebudowę ul. Osobowickiej

W kolejce

Ogłoszę przetarg na przebudowę ul. Berenta

W kolejce

Ogłoszę przetarg na przebudowę ulic w ramach drogi wojewódzkiej 342

W kolejce

Rozpocznę pracę nad utworzeniem nowego parku miejskiego

W kolejce

Zainicjuję prace nad polityką adaptacji miasta do zmian klimatu

W kolejce

Rozpocznę wdrażanie wrocławskiej polityki elektromobilności

W kolejce

Uruchomię pilotażowy program „Pokój Wytchnień”

W kolejce

Zapewnię mieszkańcom bezpłatne doradztwo energetyczne w zakresie wymiany pieców węglowych

W kolejce

Podejmę rozmowy z Marszałkiem Dolnego Śląska o współpracy na rzecz Aglomeracji Wrocławskiej 

W kolejce

Przedstawię „Standardy Projektowania Uniwersalnego” - ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami

W kolejce

Powołam nowe Centra Wspierania i Rozwoju Uzdolnień dla dzieci i młodzieży  

W kolejce

Wdrożę program dialogu międzykulturowego dla wrocławskich szkół

W kolejce

Rozwinę program nauki języka polskiego dla dzieci obcokrajowców

W kolejce

Przygotuję ofertę zimowych miejskich półkolonii dla dzieci

W kolejce

Przeprowadzę audyt poboru energii elektrycznej w Urzędzie Miejskim

W kolejce

Zadbam o lepsze wykorzystanie infrastruktury sportowej MCS

W kolejce

Rozpocznę prace nad strategią wrocławskiego sportu

W kolejce

Uruchomię nowe konkursy dla organizacji pozarządowych w kulturze

W kolejce

Przedstawię koncepcję promenady Krzyckiej do konsultacji społecznej

W kolejce

Ogłoszę przetargi na nowe przejścia dla pieszych

W kolejce

Złożę wniosek o unijne dofinansowania budowy kolejnych tras rowerowych

W kolejce

Ogłoszę przetarg na budowę systemu parkingów rowerowych

W kolejce

Ogłoszę pilotażowy program bezpiecznych parkingów rowerowych na osiedlach

W trakcie

Przeprowadzę analizę działań spółek miejskich

W trakcie

Rozwinę prace nad redukcją hałasu w mieście

W trakcie

Rozpocznę prace nad powstaniem Polityki Mobilności Urzędu Miejskiego

W trakcie

Zlikwiduję parking dla urzędników przy ul. Bernardyńskiej

W trakcie

Wprowadzę tłumaczenie sesji Rady Miejskiej na język migowy

W trakcie

Stworzę harmonogram regularnych spotkań z radami osiedli na cały rok

W trakcie

Zainicjuję prace nad decentralizacją przestrzeni parków technologicznych

W trakcie

Zacznę przekazywać wyprawki dzieciom urodzonym we Wrocławiu

W trakcie

Będę promował adopcję i wspierał podopiecznych wrocławskiego schroniska dla zwierząt

W trakcie

Skieruję do parlamentarzystów projekt ustawy regulującej ruch małych elektrycznych środków lokomocji (hulajnogi itp.)

W trakcie

Zwiększę liczbę punktów wydawania Wrocławskiej Karty Seniora

W trakcie

Uruchomię całodobowy numer dla ofiar przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

W trakcie

Uruchomię program wsparcia dla rodzin z wieloraczkami

W trakcie

Zaproponuję koncepcje czterech nowych Centrów Aktywności Lokalnej

W trakcie

Rozwinę program Wrocław Koduje 2.0. 

W trakcie

Uruchomię kanał zgłoszeniowy „Potrzebna Ławka”

W trakcie

Powołam „zielony stół” - koordynujący projekty ekologiczne realizowane w urzędzie

W trakcie

Zwiększę budżet na projekt Kawka + w roku 2019

Wtrakcie

Uruchomię antysmogowy program edukacyjny dla mieszkańców

W trakcie

Oddam do użytku trasę rowerową przez ul. Sułowską

W trakcie

Oddam do użytku trasę rowerową z Oporowa do centrum

W trakcie

Zainicjuję prace nad międzygminnym porozumieniem w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi

W trakcie

Rozbuduję system roweru miejskiego

W trakcie

Przedstawię koncepcję linii tramwajowej na Swojczyce

W trakcie

Zaprezentuję wyniki badań ruchu 2018 i wynikające z nich wnioski

Zrobione

Udostępnię kalendarz spotkań prezydenta

Zrobione

Rozpocznę projekt pełnej inwentaryzacji pieców węglowych

Zrobione

Uruchomię program Senior Taxi 

Zrobione

Zacznę udostępniać notatki zbiorcze z kolegiów prezydenckich

Zrobione

Uruchomię projekt wolontariatu kompetencyjnego