Budżet Obywatelski 2019 rusza 7 stycznia

Od 7 stycznia do 4 lutego liderzy mogą składać swoje projekty do tegorocznej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. To spośród nich wybierzemy zadania, które będą realizowane i zmienią przestrzeń naszego miasta. Kwota przeznaczona na WBO 2019 to 25 mln złotych. To o 4 mln zł. więcej niż wymaga znowelizowana ustawa, wprowadzona w zeszłym roku. Dla projektów ponadosiedlowych zarezerwowano 16 mln zł. Pozostałe 9 mln zł – dla projektów osiedlowych.  Zgłoszone projekty zostaną poddane podwójnej ocenie. Będą też konsultowane z ich liderami. Dopiero po tej szczegółowej procedurze wyłonionych zostanie kilkaset projektów, na które zagłosujemy na przełomie września i października.

W tegorocznym głosowaniu będziemy wybierać spośród kilkuset projektów: ponadosiedlowych i osiedlowych. Każdy mieszkaniec Wrocławia ma jeden głos, w ramach którego może wybrać maksymalnie jeden projekt osiedlowy – do 750 tys. i jeden ponadosiedlowy, którego wartość może osiągnąć do 2 mln zł. Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Wrocławia, niezależnie od wieku. Miejsce zameldowania osoby głosującej nie ma znaczenia.

Szczegółowe informacje o zasadach edycji 2019