Doradca Prezydenta Wrocławia ds. Tolerancji i Przeciwdziałania Ksenofobii

Jacek Sutryk powołał Doradcę Społecznego Prezydenta Wrocławia ds. Tolerancji i Przeciwdziałania Ksenofobii. Został nim Bartłomiej Ciążyński – prawnik, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, radny z klubu „Sojusz dla Wrocławia”.

– Tolerancja, otwartość, różnorodność, równość i sprawiedliwość społeczna to dla mnie kluczowe słowa, za którymi muszą iść jednak konkretne działania. Dlatego właśnie powołuję swojego doradcę ds. tolerancji i przeciwdziałania ksenofobii. Siłą naszego miasta jest otwartość i różnorodność. Wierzę, że Bartłomiej pomoże nam jeszcze mocniej walczyć o to, co jest także testamentem Pawła Adamowicza. Bo słowa mają znaczenie – mówił Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia.  

Do zadań doradcy należą m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi i Urzędem Miasta na polu przeciwdziałania ksenofobii i objawom dyskryminacji, prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz tolerancji, otwartości czy proponowanie w tym obszarze nowych rozwiązań prawnych.

– Wrocław dobrze działa jako miasto otwarte, miasto spotkań wielu kultur, ludzi różnych wyznań, narodowości, poglądów. Silnikiem Wrocławia była i jest różnorodność oraz otwartość. Dlatego tę otwartość chcemy chronić i ją pogłębiać. Zwalczać wszelkie przejawy wykluczenia, ksenofobii czy rasizmu – mówił Bartłomiej Ciążyński, który zapowiada działania prawne, ale także te w obszarze edukacji. 

– Chcemy uczyć i promować we Wrocławiu otwartość i tolerancję. Dużo się w tym obszarze dzieje z inicjatywy miasta i organizacji pozarządowych. Wielu dobrych ludzi chce działać. Naszą ambicją jest wykorzystanie tej pozytywnej energii, skoordynowanie działań, nawiązanie szerokiej współpracy. Wszystko po to by osiągnąć synergię i skuteczność w podejmowanych działaniach – dodał Ciążyński.