Przetarg na koncepcję rewitalizacji kąpieliska przy ul. Harcerskiej

Jest przetarg na opracowanie koncepcji rewitalizacji dla terenu przyszłego parku sportowego i kąpieliska na Oporowie. – Chcemy ten teren w całości przywrócić mieszkańcom Wrocławia. Zależy nam, żeby było to miejsce rekreacyjno-sportowe. Wymagamy, by w koncepcji zagospodarowania uwzględnić działalność kąpieliska jako obiektu całorocznego z dominującą funkcją wypoczynkowo-rekreacyjną oraz sportową. Kąpielisko powinno mieć formułę otwartą, nastawioną na rekreację rodzinną, w tym na potrzeby osób starszych oraz dzieci – mówi prezydent Jacek Sutryk. Przez wiele miesięcy o zmianach na tym terenie rozmawiano w ramach projektu HydrOporów, który dotyczy zagospodarowania terenu przy ul. Harcerskiej. Projekt współtworzony jest przez Urząd Miejski Wrocławia, Politechnikę Wrocławską, Radę Osiedla Oporów, Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Stowarzyszenie Architektów Krajobrazu.

Prezydent Wrocławia był dzisiaj także przyjrzeć się infrastrukturze na kąpielisku Kłokoczyce. – Mamy tutaj działający basen, który jest ważnym miejscem rekreacyjnym dla tej części miasta, a który chciałbym etapami wyremontować – mówił po wizycie prezydent.

fot. główne: http://oporow.info.pl/hydroporow