Spotkanie interdyscyplinarnego zespołu przeciwko przemocy

– Podsumowaliśmy prace i zastanawialiśmy się nad lepszymi działaniami zwalczania przemocy w rodzinie. Przemoc to coś co drąży nasze społeczeństwo, a na przemoc w rodzinie w szczególności nie można sobie pozwolić. Usprawniliśmy specjalny całodobowy numer dla ofiar przemocy domowej, co zapowiadałem również jako jedno ze stu zadań na sto dni. Ma być przede wszystkim wsparciem dla mieszkańców borykających się z problemami przemocy w rodzinie, psychologicznymi, z którymi z różnych powodów, nie chcą lub nie mogą podzielić się w rodzinie – mówił prezydent Jacek Sutryk.

Dyżurni obsługujący specjalną linię świadczą pomoc poprzez uważne wysłuchanie i rozmowę z każdą osobą będącą w sytuacji kryzysowej, czy  poszukującą oparcia. Na prośbę telefonującego kierują go również do  odpowiednich służb i informują o istniejących możliwościach wyjścia z  kryzysu. Telefon dostępny jest całodobowo, przez wszystkie dni w roku, włączając w to dni świąteczne, pod numerem: 512 198 939.