Wrocław usprawni opiekę nad seniorami i osobami niepełnosprawnymi

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk podpisał umowę z Akceleratorem Technologii Informatycznych Pionier na rozpoczęcie projektu badawczego, którego celem jest wypracowanie rozwiązań informatycznych służących poprawie jakości życia osób starszych i wymagających zdalnej opieki. 

– Projekt jest odpowiedzią na wyzwania związane z opieką nad seniorami i osobami niepełnosprawnymi. Efektem badań ma być prototypowa e-platforma. Wypracowana wspólnie z seniorami i odpowiadająca na ich potrzeby– mówi prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. 

Główne założenia projektu to rozwój „monitoringu” osób starszych, czy stworzenie systemu wspierania opiekunów i wolontariuszy. A to wszystko przy pomocy najnowocześniejszych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Prace badawcze powinny potrwać do końca roku. Będą prowadzone przez ATI Pionier we współpracy ze specjalnie powołanym zespołem ekspertów oraz z komórkami organizacyjnymi: Biurem Zarządzania Projektami, Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Centrum Usług Informatycznych.