100 zadań
Menu Zamknij

Ogłoszę przetarg na budowę systemu parkingów rowerowych

Chcemy być w dalszym ciągu liderem programu rowerowego w Polsce, konsekwentnie rozwijając wszystkie elementy infrastruktury rowerowej, w tym budowę parkingów dla rowerów.