100 zadań
Menu Zamknij

Powołam Biuro Prezydenta Wrocławia ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Powołując Biuro wzmocnię rolę Rzecznika Osób z Niepełnosprawnością. Efektem będzie lepsza koordynacja wielu polityk miejskich. Dzięki powstaniu Biura lepiej skoordynujemy wsparcie udzielane przez instytucje miejskie oraz lepiej zaadresujemy działania do bardzo konkretnych osób. Te działania potrzebują interdyscyplinarnej koordynacji. Pozwoli to lepiej wspierać tych kilkadziesiąt tysięcy osób z różną niepełnosprawnością w naszym mieście.

Do zadań Biura będzie należało m.in.:

•        koordynowanie realizacji założeń wynikających z Wrocławskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Bez barier”
•        monitoring wdrażania Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych
•        koordynowanie i monitoring wdrażania „Wrocławskich Standardów Dostępności Przestrzeni Miejskich”
•        organizacja spotkań i współpraca z Wrocławską Społeczną Radą Konsultacyjną ds. Osób Niepełnosprawnych
•        współpraca, wymiana doświadczeń i wypracowywanie rekomendacji w zakresie wdrażania rozwiązań aktywizujących osoby z niepełnosprawnością (we współpracy z przedstawicielami rządu, parlamentu, samorządu, instytucji i organizacji pozarządowych)

Wybierana jest lokalizacja dla biura, może to potrwać kilka tygodni. Obiekt ma być wzorcowy i w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych.