100 zadań
Menu Zamknij

Powołam „zielony stół” – koordynujący projekty ekologiczne realizowane w urzędzie

Celem międzywydziałowego zespołu będzie sprawna koordynacja rozwoju zieleni w mieście.