100 zadań
Menu Zamknij

Przeprowadzę analizę działań spółek miejskich

Działalność spółek miejskich wymaga uporządkowania także w celu wykorzystania ich pełnego potencjału. Wnioski z analizy pozwolą mi na uporządkowanie polityki miejskiej w tym zakresie.