100 zadań
Menu Zamknij

Rozwinę program rozwoju widowni w instytucjach kultury

Program rozwoju widowni to efekt doświadczeń ESK Wrocław 2016. Chcę zgodnie z dokumentem Kultura-Obecna! podjąć współpracę z wrocławskimi instytucjami kultury w kolejnej edycji programu.