100 zadań
Menu Zamknij

Stworzę harmonogram regularnych spotkań z radami osiedli na cały rok

Poprzez regularne spotkania z udziałem przedstawicieli Rad Osiedli chciałbym na bieżąco poznawać problemy lokalnych społeczności i wspierać je w działaniach na rzecz integracji oraz wzmacniania jakości życia.