100 zadań
Menu Zamknij

Uruchomię całodobowy numer dla ofiar przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

Chciałbym tym działaniem wzmocnić walkę ze zjawiskiem przemocy i ułatwić to, co często jest najtrudniejsze – pierwszy kontakt z kimś, kto pokieruje pomocą.

Uruchomiłem Telefon Zaufania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. To bardzo ważna inicjatywa odpowiadająca na zapotrzebowanie wynikające z doświadczeń pracowników MOPS. Ma być przede wszystkim wsparciem dla mieszkańców borykających się z problemami przemocy w rodzinie, psychologicznymi, którymi, z różnych powodów, nie chcą lub nie mogą podzielić się w rodzinie. Dyżurni obsługujący Telefon Zaufania świadczą pomoc poprzez uważne wysłuchanie i rozmowę z każdą osobą będącą w sytuacji kryzysowej, czy poszukującą oparcia. Na prośbę telefonującego kierują go również do odpowiednich służb i informują o istniejących możliwościach wyjścia z kryzysu. Telefon dostępny jest całodobowo, przez wszystkie dni w roku, włączając w to dni świąteczne, pod numerem: 512 198 939.