100 zadań
Menu Zamknij

Uruchomię Nowy Wrocławski Fundusz Senioralny

Jednym z ważniejszych narzędzi polityki senioralnej jest zapowiedziany w moim programie Fundusz, który pozwoli sfinansować usługi pierwszej potrzeby, poszerzyć ofertę edukacyjną i organizacji czasu wolnego dla seniorów.