100 zadań
Menu Zamknij

Uruchomię program stypendialny dla uzdolnionych artystów

To oczekiwane działanie w polityce kulturalnej Wrocławia zapowiedziane zostało w dokumencie Kultura – Obecna!, który współtworzyłem.
Program stypendiów indywidualnych przeznaczony będzie dla osób zajmujących się działalnością̨ kulturalną – bez stosowania kryteriów wiekowych i instytucjonalnych jako wsparcie lokalnych artystów poza obiegiem instytucjonalnej kultury.