100 zadań
Menu Zamknij

Uruchomię program Szkoły Liderów w środowiskach senioralnych

Przedstawiłem oraz wdrożyłem projekt Szkoły Liderów w środowiskach senioralnych – jest to wsparcie dla osób, które działają lub zamierzają działać na rzecz wrocławskich seniorów w takich miejscach, jak: kluby seniora, Uniwersytety Trzeciego Wieku, centra aktywności lokalnej, kluby  osiedlowe, organizacje pozarządowe czy instytucje samorządu terytorialnego. Projekt ten zakłada dialog, wymianę doświadczeń, otwartość na nową wiedzę, aktywizację, doskonalenie kompetencji interpersonalnych, spotkania  z inspirującymi liderami z różnych środowisk lokalnych, pomoc w znalezieniu zatrudnienia w środowiskach senioralnych i międzypokoleniowych.

Spotkania w ramach Szkoły Liderów będą się odbywały dwa razy w miesiącu  (w drugą i czwartą środę miesiąca). Każde spotkanie będzie trwało 4 godziny dydaktyczne ( 4x 45 min.), w trakcie których uczestnicy wezmą udział w interaktywnych zajęciach warsztatowych, zawierających studium przypadku, gry symulacyjne, ćwiczenia indywidualne i grupowe, prezentację, dyskusję i burzę mózgów, mapy myślowe.