100 zadań
Menu Zamknij

Uruchomię program wsparcia dla rodzin z wieloraczkami

Chcę poprawić jakość życia wrocławskich rodzin z dziećmi z ciąży mnogiej (bliźniaków-trojaczków) poprzez wspieranie ich w procesie opieki, wychowywania, ochrony zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz poprzez udzielenie jednorazowej pomocy finansowej.