100 zadań
Menu Zamknij

Uruchomię projekt wolontariatu kompetencyjnego

Poprzez promocję dobrowolnego wolontariatu kompetencyjnego chciałbym stworzyć warunki do rozwoju aktywności społecznej wśród pracowników urzędu. To także szansa dla naszych pracowników na pokazanie swoich wartości, pasji i dzielenie się kompetencjami.

Wolontariat kompetencyjny dla urzędników – 100 zadań na 100 dni