100 zadań
Menu Zamknij

Uruchomię terminal z usługą „Videotłumaczenie” języka migowego dla interesantów urzędu

Dzięki terminalom z videotłumaczeniem na żądanie w Centrach Obsługi Mieszkańca osoby niesłyszące będą mogły czuć się swobodnie w kontakcie z urzędnikiem w samodzielnym załatwianiu swoich spraw.