100 zadań
Menu Zamknij

We współpracy z Radą Miejską Wrocławia przedstawię propozycję systemu zapobiegania złym skutkom tzw. Lex Deweloper

Lex Developer okazało się w praktyce realną groźbą obniżenia jakości życia mieszkańców przez niekontrolowaną rozbudowę terenów mieszkaniowych lub budowę w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Postanowiłem nie uchwalać Lokalnych Standardów Urbanistycznych informując radnych Rady Miejskiej Wrocławia o przyjętym przeze mnie trybie postępowania.

Więcej tutaj