100 zadań
Menu Zamknij

Wprowadzę program poprawy bezpieczeństwa na osiedlach

Wprowadzę doraźny program poprawy bezpieczeństwa i zatrudnię pierwszą grupę nowych strażników przypisanych konkretnym osiedlom.

Każde osiedle ma „swojego” strażnika, który ściśle współpracuje z radami wszystkich osiedli, współpraca ta jest także skoordynowana z dzielnicowymi komisariatów Policji. W ramach powstających grup partnerskich prewencyjnego wsparcia osiedli służby włączają do współpracy na rzecz porządku i bezpieczeństwa mieszkańców, lokalne szkoły, instytucje, organizacje senioralne.