100 zadań
Menu Zamknij

Wprowadzę tłumaczenie sesji Rady Miejskiej na język migowy

Tłumaczone sesje Rady Miejskiej pozwolą osobom niesłyszącym na pełniejsze uczestnictwo w życiu publicznym naszego miasta.