100 zadań
Menu Zamknij

Zacznę wdrażać rekomendacje nowego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej został przedstawiony do konsultacji mieszkańcom w październiku 2018 r. Ostateczna wersja Planu trafi pod obrady Rady Miejskiej na początku 2019 roku, po jego uchwaleniu zacznę wdrażać rekomendacje.