100 zadań
Menu Zamknij

Zadbam o lepsze wykorzystanie infrastruktury sportowej Miejskiego Centrum Sportu

Jednymi z najważniejszych zadań statutowych Miejskiego Centrum Sportu Wrocław są zarówno działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sposób zapewniający zaspokajanie potrzeb społecznych oraz udostępnianie posiadanej bazy sportowej, jak i dbanie o powierzone mienie – infrastrukturę. W związku z tym opracowano strategię rozwoju z uwzględnieniem bazy zasobów i możliwości ich udoskonalenia oraz rozszerzenia, która przewiduje m.in.: zwiększenie liczby udostępnianych obiektów, a także poprawę jakości korzystania z bazy sportowej.