100 zadań
Menu Zamknij

Zainicjuję prace nad międzygminnym porozumieniem w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Bezdomne zwierzęta migrują nie uznając granic miejscowości. Podpisane zostały akcesy przystąpienia do porozumienia przez 5 ościennych gmin: Borów, Długołęka, Jelcz-Laskowice, Siechnice, Wińsko. Porozumienie pozwoli schronisku przyjmować zwierzęta z sąsiedzkich gmin i finansować opiekę nad nimi z budżetów gmin przekazujących zwierzęta.