100 zadań
Menu Zamknij

Zainicjuję prace nad polityką adaptacji miasta do zmian klimatu

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pt:  „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”, przygotowano plan adaptacji Wrocławia do zmian klimatu do roku 2030. W tym celu oceniono wrażliwość na zmiany klimatu Wrocławia, a także zaplanowano działania adaptacyjne, adekwatne do zidentyfikowanych zagrożeń.