100 zadań
Menu Zamknij

Zaproponuję koncepcje czterech nowych Centrów Aktywności Lokalnej

CAL-e animują miejscowe projekty kulturalne, edukacyjne i sportowe, wzmacniają więzi sąsiedzkie i międzypokoleniowe. Są one także miejskimi ośrodkami informacji i poradnictwa obywatelskiego, ułatwiającymi nasze codzienne życie. Dlatego chcę sukcesywnie rozwijać ich sieć dla Wrocławia.