100 zadań
Menu Zamknij

Zarządzę przegląd istniejących planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem modelu osiedli kompletnych.

Będę realizował rekomendacje wynikające z przeglądu, ale także z wcześniejszych opracowań jak Analiza Funkcjonalna Osiedli Wrocławia