100 zadań
Menu Zamknij

Zlikwiduję parking dla urzędników przy ul. Bernardyńskiej

Likwidując parking chciałbym oddać ten skrawek przestrzeni mieszkańcom, docelowo tworząc w tym miejscu atrakcyjną przestrzeń publiczną dla wypoczynku i rekreacji.